Image

Выпусктар
Image

№1 чыгарылыш
№1 чыгарылыш

GLOBAL GAP - Айыл чарбанын келечеги

Image

Эрте жазда талаада кандай жумуштарды кылуу керек

Атайын чыгарылыш №1
Атайын чыгарылыш №1

Жаныбарларды идентификациялоо

Image

Жалпы республикалык кампаниянын башталышы

Выпуск №2
Выпуск №2

Советы агронома: Малина

Image

Малина – полукустарник, надземная часть которого состоит из однолетних и двухлетних побегов.

Атайын чыгарылыш №2
Атайын чыгарылыш №2

"Хан-Теңири" Мамлекеттик Жаратылыш Паркы

Image

Жаратылыш- биздин байлык

№3 Чыгарылыш
№3 Чыгарылыш

Кыргызстандын жылкы асыл-тукум чарбачылыгы

Image

Сиздерге сунушталып жаткан, жылкы баласына арналган үчүнчү чыгарылыш. Көп кылымдар бою жылкы баласы адамды коштоп, күнүмдүк жашоодо, мамлекеттерди басып алууда жана империяларды курууда жардам берип келет. Адамдар өздөрүнө ке-рек болгон жылкынын породаларын жана түрлөрүн чыгарып келишкен. Жылкы асыроонун тарыхында көптөгөн породалар, кичинекей пониден тартып, чоӊ аттар першерон, сулуу аталган ахалтекин жана зор брабансондордун түрлөрү аргындаштырылып алынган.

Материалдар
Image