Image

Окуялар

Окуялар

ФЕРМЕР ҮЧҮН ИНТЕРНЕТ АРКЫЛУУ АЙЫЛ ЧАРБА ЭСЕПТЕГИЧТЕРИ

КЫРГЫЗСТАНДЫН КАЛКЫНЫН КӨПЧҮЛҮК БӨЛҮГҮ АЙЫЛ ЧАРБАСЫ МЕНЕН АЛЕКТЕНЕТ. БИРОК, БАРДЫГЫ ЭЛЕ МУКТАЖ БОЛГОН БИЛИМГЕ ЭЭ ЭМЕС. КЫРГЫЗСТАНДЫН АЛЫСКЫ РАЙОНДОРУНАН БЕРИ ИНТЕРНЕТ КЫЗМАТЫ ЖЕТКЕНИ МЕНЕН, ЗАРЫЛ БОЛГОН МААЛЫМАТТЫ ИЗДӨӨ АТАЙЫН БИЛИМДИ ЖАНА ЖӨНДӨМДҮ ТАЛАП КЫЛАТ. МИСАЛЫ, МААЛЫМАТ АНГЛИС ЖЕ КОРЕЙ ТИЛИНДЕ БОЛУШУ МҮМКҮН, АЛ ЭМИ КОТОРУУ КЫЗМАТТАРЫ КӨП УЧУРДА МААЛЫМАТТЫН МААНИСИН ӨЗГӨРТҮП САЛАТ.

Кыргызстандын айыл чарба тармагында иштеген «АгроИнформАзия» (www.agro-asia.com ) маалымат-консалтинг компаниясы Тажикстандагы «Нексигол Мушовир» жана «Нексигол Навовар» (www. agroinform.tj) өнөктөш компаниялары менен биргеликте маалымат менен иштөө боюнча заманбап аспаптарды иштеп чыгууда. Айыл чарба өндүрүшү үчүн мобилдик тиркемелер, электрондук соода аянтчасы, айыл чарбалык карталар сыяктуу мурда иштеп чыккан аспаптарга кошумча катары, алар эми онлайн эсептегичти дагы жаратышты. Онлайн эсептегичтер жашылча-жемиштерди отургузууда уруктун санын эсептөө, жашылчаларды сугарууда суунун көлөмүн эсептөө, жер семирткичтин көлөмүн аныктоо сыяктуу эсептерди чыгарып берет. Бул аспап Европа Биримдигинин каржылык колдоосу астында Интерньюс тарабынан ишке ашуучу «Борбордук Азияда айлана-чөйрө жана жаратылыш ресурстары тууралуу маселелерди натыйжалуу чагылдыруу үчүн маалымат каражаттары» долбоорунун субгрантынын алкагында иштелип чыккан.

Онлайн эсептегич колдонууга абдан оңой http://calculators. agroinform.asia/. Мисалы, эсептөө үчүн өсүмдүктүн түрүн тандоо керек. Жердин аянтын метр менен көрсөтүү керек: мисалы, узундугу 50 м, туурасы - 30 м, жана катарлардын ортосундагы аралыкты көрсөтүлөт. Мында катарлардын саны автоматтык түрдө келип чыгат. Андан кийин көчөттүн аралыгы метр менен көрсөтүлөт. Бул аралыкты киргизүүдө оптималдуу аралык тууралуу маалымат чыгып калат, мисалы 0,6 м. Баардык маалыматты киргизген соң, төмөндөгү тизмеде эсептөөнүн жыйынтыгы пайда болот.

Компаниялар эсептегич менен иштөө алгоритмин жана интерфейсти жакшыртуу тууралуу колдонуучулардын сунуштарына жана бааларына ыраазы болот.

«Бул басылма Европа Биримдигинин колдоосу менен даярдалган. Басылма Европа Биримдигинин көз карашын билдирбейт жана анын мазмунуна «АгроИнформАзия» ЖЧК жооптуу.»


ПОДДЕЛИТЬСЯ :

Оставить комментарий