Image

Животноводство

ЖАЙЫТТАР: ИШКЕ КИРИШҮҮ МААЛЫ
Животноводство

ЖАЙЫТТАР: ИШКЕ КИРИШҮҮ МААЛЫ

Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо Агентствосу (АРИС) менен иштеп калгандардын көпчүлүгү анын коллективи иш аркылуу мекенине жардам берүүнү эңсеген, ишти эң жогорку деңгээлде жүзөгө ашырган коллектив катары башкалардан айырмаланып турганын айтып келишет. 2003-жылы уюмдун түзүлүшү менен бирге кесипкөйлүктүн жана жеке жоопкерчиликтин эң жогорку планкасы дагы негизделген. Кийинки 14 жыл ичинде АРИС айылдыктардын арасында өзүнүн авторитетин бекемдөөгө умтулуп келет. Кыргызстандын жаратылыш байлыктарын сактап калуу, жергиликтүү жамааттардын демилгелерин колдоо көптөгөн структуралардын макулдашып иштөөсү аркылуу гана ишке ашат эмеспи. Мындай мисалдардын бири – Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги менен биргеликте, эл аралык каржы институттарынын колдоосу астында иштеп жаткан “Жайыттарды жана мал чарбачылыкты башкарууну жакшыртуу” долбоору.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ